گزارش تصویری سومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98

گزارش تصویری سومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98

  • ۲۶ بهمن, ۱۳۹۸

سومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98، روز شنبه 26 بهمن ماه در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری دومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98

گزارش تصویری دومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98

  • ۱۲ بهمن, ۱۳۹۸

دومین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد در سال 98، روز شنبه 12 بهمن ماه در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.