تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان یزد با اکثریت آرا

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام شد:

تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان یزد با اکثریت آرا

  • ۱ مهر, ۱۳۹۸

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد، سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان که توسط شرکت پیشتازان توسعه ماهان، مستقر در پارک علم و فناوری یزد تدوین شده است، با اکثریت آراء به تصویب رسید.

بازارسازی و گسترش فضای کسب و کار در حوزه فناوری های نرم از موارد موفقیت پارک علم و فناوری یزد

در گفتگو با مدیر عامل شرکت پیشتازان توسعه ماهان مطرح شد:

بازارسازی و گسترش فضای کسب و کار در حوزه فناوری های نرم از موارد موفقیت پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۳ آبان, ۱۳۹۷

شرکت پیشتازان توسعه ماهان در سال 1388 فعالیت های خود را آغاز نمود و با رویکردی جدید گام در راه ترویج مطالعات پژوهشی در حوزه مشاوره مدیریت نهاد. به گفتگو با الهه افسریه، مدیرعامل شرکت نشستیم که حاصل آن را با هم می خوانیم: