گزارش تصویری اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

گزارش تصویری اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

  • ۱۹ بهمن, ۱۳۹۸

اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی، 18 بهمن 98 در سالن جلسات پارک علم وفناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

گزارش تصویری یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

  • ۱۹ بهمن, ۱۳۹۸

یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی، ۱۸ بهمن ۹۸ با حمایت پارک علم و فناوری یزد در سالن فجر دانشگاه یزد برگزار شد.

یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد:

یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

  • ۱۵ بهمن, ۱۳۹۸

یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی ۱۸ بهمن ۹۸ با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد.