هدف پارک علم و فناوری یزد ایجاد شور و اشتیاق بین شرکت ها است

در نشست آشنایی شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر با شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی مطرح شد:

هدف پارک علم و فناوری یزد ایجاد شور و اشتیاق بین شرکت ها است

  • ۳ آبان, ۱۳۹۸

نشست آشنایی شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر با شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی با حضور تقی فرهنگ نیا، مدیر پردیس علوم انسانی و هنر، عباس باقی، مدیر پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی و جمعی از مدیران عامل شرکت های مستقر در دو پردیس، چهارشنبه اول آبان 98 در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری نشست آشنایی شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر با شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی

گزارش تصویری نشست آشنایی شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر با شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی

  • ۱ آبان, ۱۳۹۸

نشست آشنایی شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر با شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی، روز چهارشنبه 1 مرداد 98 در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه آشنایی شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر با نحوه ارائه ی مستندات در فرایند ارزیابی دور هفتم

گزارش تصویری جلسه آشنایی شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر با نحوه ارائه ی مستندات در فرایند ارزیابی دور هفتم

  • ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۸

جلسه آشنایی شرکت های پردیس علوم انسانی و هنر با نحوه ارائه ی مستندات در فرایند ارزیابی دور هفتم روز شنبه 28 اردیبهشت در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید.