گزارش تصویری جلسه قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته پارک یزد

گزارش تصویری جلسه قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته پارک یزد

  • ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۷

جلسه قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری با شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته پارک یزد روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه در مرکز پردیس زیست فناوری برگزار شد.