گزارش تصویری نشست سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت های مستقر در آن پردیس

گزارش تصویری نشست سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت های مستقر در آن پردیس

  • ۱۵ تیر, ۱۳۹۸

نشست سرپرست پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت های مستقر در آن پردیس در روز 15تیر 98 در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .

گزارش تصویری بازدید دانش آموزان  مدرسه کسب و کار تکتا از شرکت های مستقر در پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید دانش آموزان مدرسه کسب و کار تکتا از شرکت های مستقر در پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

  • ۵ تیر, ۱۳۹۸

دانش آموزان مدرسه کسب و کار تکتا از شرکت های مستقر در پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد در روز چهارشنبه 5 تیر 98بازدید به عمل آوردند.