گزارش تصویری جلسات B2B شرکت های پارک علم و فناوری یزد با متخصصان شرکت ملی گاز ایران

گزارش تصویری جلسات B2B شرکت های پارک علم و فناوری یزد با متخصصان شرکت ملی گاز ایران

  • ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶

جلسات B2B شرکت های پارک علم و فناوری یزد با متخصصان شرکت ملی گاز ایران،روز یکشنبه 15 بهمن ماه در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

ضرورت نیاز سنجی شرکت های دانش بنیان برای همکاری با شرکت ملی گاز ایران

رییس فن بازار تخصصی صنعت گاز مطرح کرد :

ضرورت نیاز سنجی شرکت های دانش بنیان برای همکاری با شرکت ملی گاز ایران

  • ۳ بهمن, ۱۳۹۶

جلسه معارفه شرکت ملی گاز ایران توسط کارشناسان به شرکت های متقاضی مستقر در پارک، روز یکشنبه اول بهمن ماه با حضور رییس فن بازار تخصصی صنعت گاز، رییس اداره بررسی منابع و تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری شرکت ملی گاز ایران، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و مدیران عامل برخی از شرکت های فناور در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری نشست تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران

گزارش تصویری نشست تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران

  • ۱ بهمن, ۱۳۹۶

نشست تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران روز یکشنبه 1 بهمن ماه در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

برگزاری رویداد تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران

برگزاری رویداد تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران

  • ۳۰ دی, ۱۳۹۶

در راستای بازاریابی در صنعت نفت و گاز و قرار گرفتن شرکت های دانش بنیان در لیست تامین کنندگان صنعت نفت و گاز، رویداد تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران برگزار خواهد شد.