حضور مقاله شرکت مشاورین علم و صنعت یزد در دهمین کنفرانس جهانی منابع آب EWRA

حضور مقاله شرکت مشاورین علم و صنعت یزد در دهمین کنفرانس جهانی منابع آب EWRA

  • ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶

مجتبی مرآت؛ مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت مستقر در پارک علم و فناوری یزد، با همکاری دکتر هادی جعفری؛ استاد دانشگاه صنعتی شاهرود و با حمایت مالی پارک علم و فناوری یزد با مقاله ای با موضوع کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان دشت ابرکوه در دهمین کنفرانس جهانی منابع آب EWRA حضور یافت.

تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد

تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۹ مرداد, ۱۳۹۶

جلسه اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد با موضوع تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد، روز شنبه 28 مرداد با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه استان، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت در محل سازمان برنامه و بودجه یزد برگزار شد.