ایجاد مرکزی جهت احیا و مرمت بافت تاریخی در پارک علم و فناوری یزد

در مصاحبه با مدیرعامل شرکت شارستان کهن یزد مطرح شد:

ایجاد مرکزی جهت احیا و مرمت بافت تاریخی در پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۰ شهریور, ۱۳۹۷

شرکت شارستان کهن یزد در سال 1393 با همت و تلاش جمعی از اساتید دانشکده هنر و معماری در سازمان ثبت شرکت های استان یزد ثبت شده و در مهر همان سال در مرکز رشد علوم انسانی و هنرِ پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را آغاز کرد.