کسب مقام روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در حوزه اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه

افتخاری دیگر برای روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد:

کسب مقام روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در حوزه اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه

  • ۲۷ شهریور, ۱۳۹۹

در نخستین جشنواره روابط عمومی های منطقه ۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹ با حضور منصور غلامی، وزیر عتف به صورت مجازی برگزار شد، روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد توانست رتبه دوم را در حوزه اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه کسب کند.

کسب رتبه نخست روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در حوزه اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه

در جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور اعلام شد:

کسب رتبه نخست روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد در حوزه اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه

  • ۲۳ تیر, ۱۳۹۹

در جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور که روز دوشنبه 23 تیر 99 با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد توانست رتبه برتر را در حوزه اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه کسب کند.