امضای قرارداد شرکت صافات انرژی و شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد

در اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش، فناوري و فن‌بازار صورت گرفت:

امضای قرارداد شرکت صافات انرژی و شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد

  • ۲۸ آذر, ۱۳۹۶

قرارداد شرکت صافات انرژی (مستقر در پارک علم و فناوری یزد) و شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد، در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به امضای مدیران عامل این شرکت ها رسید.