فضای علمی پارک؛ موجب پیشرفت شرکت ها

فضای علمی پارک؛ موجب پیشرفت شرکت ها

  • ۲ بهمن, ۱۳۹۶

به گزارش پارک علم و فناوری یزد، شرکت آزما ایلیا فعالیت خود را از سال 91 و با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای حرفه ای به واحدهای تولید مواد غذایی آغاز کرد.