وبینار از ایده تا بازار از مسیر شتابدهنده

با همکاری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

وبینار از ایده تا بازار از مسیر شتابدهنده

  • ۱۱ مرداد, ۱۳۹۹

وبینار “از ایده تا بازار از مسیر شتابدهنده” با سخنرانی امیرحسین کاراگاه، مدیر شتابدهنده پرسیس ژن و با همکاری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد پنج شنبه ۹ امرداد ۹۹ برگزار شد.