گزارش تصویری همکاری شتابدهنده سرآیند افکار نو و شتابدهنده پرسیس ژن پار

گزارش تصویری همکاری شتابدهنده سرآیند افکار نو و شتابدهنده پرسیس ژن پار

  • ۱۱ مرداد, ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و شتاب دهنده های پرسیس ژن پار و سرآیند افکار نو، روز پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹، به امضای محمد مهدی لطفی، رئیس پارک، امیرحسین کارآگاه، مدیرعامل پرسیس ژن پار و سید حسین میرجلیلی، رئیس هیئت مدیره سرآیند افکار نو رسید.

همکاری شتابدهنده سرآیند افکار نو و شتابدهنده پرسیس ژن پار

همکاری شتابدهنده سرآیند افکار نو و شتابدهنده پرسیس ژن پار

  • ۱۰ مرداد, ۱۳۹۹

تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و شتاب دهنده های پرسیس ژن پار و سرآیند افکار نو، روز پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹، به امضای محمد مهدی لطفی، رئیس پارک، امیرحسین کارآگاه، مدیرعامل پرسیس ژن پار و سید حسین میرجلیلی، رئیس هیئت مدیره سرآیند افکار نو رسید.