لزوم همکاری تمام واحدها جهت رفع مشکلات شتاب دهنده ها

سرپرست پارک یزد در بازدید از شتابدهنده سان مطرح کرد:

لزوم همکاری تمام واحدها جهت رفع مشکلات شتاب دهنده ها

  • ۲۳ مهر, ۱۳۹۸

محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد به همراه شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد، عباس باقی، مدیر پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی، سمیه نایبی، مدیر مراکز نوآوری پارک یزد و محمد قویدل، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک یزد، سه شنبه 23 مهر 98 از شتابندهنده ی سرایند افکار نو (سان) بازدید کردند.