برگزاری نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد

برگزاری نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد

  • ۱۳ تیر, ۱۳۹۶

نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد، روز دوشنبه 12 تیرماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد، معاون پشتیبانی و مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک برگزار شد.