نشست آشنایی با تجارب و ارائه نیازهای فناوری در زمینه سیستم های نوین آبیاری

در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

نشست آشنایی با تجارب و ارائه نیازهای فناوری در زمینه سیستم های نوین آبیاری

  • ۲۸ دی, ۱۳۹۸

نشست آشنایی با تجارب و ارائه نیازهای فناوری در زمینه سیستم های نوین آبیاری روز پنجشنبه ۲۶ دی ۹۸ با حضور جمعی از مدیران عامل شرکت های فناور، در سالن جلسات مرکز رشد جامع اقبال برگزار شد.