برگزاری دومین جلسه کارگروه سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی

برگزاری دومین جلسه کارگروه سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی

  • ۱۹ مرداد, ۱۳۹۶

دومین جلسه کارگروه سرمازدگی و سایر مخاطرات کشاورزی، روز چهارشنبه 18 مرداد در سالن جلسات جهادکشاورزی یزد برگزار شد.