برگزاری سومین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

برگزاری سومین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

  • ۲ مهر, ۱۳۹۷

سومین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد در سال 97، شنبه 31 شهریور ۹۷ با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد،محمد صالح اولیا؛ رئیس دانشگاه یزد، احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری و شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد و تقی فرهنگ نیا؛ مدیر پردیس علوم انسانی و هنر برگزار شد.