پیش رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کشاورزی

با حضور مدیران واحدهای کشاورزی استان یزد برگزار شد:

پیش رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کشاورزی

  • ۲۷ بهمن, ۱۳۹۸

رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت کشاورزی،شنبه ۲۶ بهمن ۹۸ در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

انتخاب شرکت سورنا(کارگزار فن بازار استان یزد) به عنوان کارگزار برتر کشور

انتخاب شرکت سورنا(کارگزار فن بازار استان یزد) به عنوان کارگزار برتر کشور

  • ۲۱ تیر, ۱۳۹۸

شرکت سورنا،کارگزار فن بازار استان یزد به عنوان کارگزار برتر کشور در سال ۹۷ انتخاب شد.