عدم مهارت انجام کار تیمی؛ دلیل اصلی شکست استارتاپ ها

مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان کرد:

عدم مهارت انجام کار تیمی؛ دلیل اصلی شکست استارتاپ ها

  • ۲۶ بهمن, ۱۳۹۶

سمینار کارآفرینی، چالش ها و فرصت های اشتغال، روز چهارشنبه 25 بهمن به همت انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران شاخه یزد در سالن اجتماعات پردیس علوم انسانی دانشگاه یزد برگزار شد.

گزارش تصویری سمینار کارآفرینی، چالش ها و فرصت های اشتغال

گزارش تصویری سمینار کارآفرینی، چالش ها و فرصت های اشتغال

  • ۲۶ بهمن, ۱۳۹۶

سمینار کارآفرینی، چالش ها و فرصت های اشتغال، روز چهارشنبه 25 بهمن به همت انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران شاخه یزد در سالن اجتماعات پردیس علوم انسانی دانشگاه یزد برگزار شد.