بازدید سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری از پارک علم و فناوری یزد

بازدید سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری از پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۲ شهریور, ۱۳۹۸

محمود حکمت نیا، سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری به منظور تبیین و تشریح حقوق مالکیت فکری و بررسی نحوه همکاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در رابطه با فرآیند ثبت اختراعات، علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی و شیوه‌های حفاظت و حمایت از آنها، روز یکشنبه ۱۰ شهریور ۹۸ از پارک علم و فناوری یزد و چند شرکت مستقر در آن بازدید کرد.