بازدید سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد از شرکتهای مرکز رشد علوم انسانی پارک

بازدید سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد از شرکتهای مرکز رشد علوم انسانی پارک

  • ۷ مهر, ۱۳۹۹

حمید عزیزیان،سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد روز شنبه ۵ مهر ۹۹ از شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.