انتصاب سرپرست امور مالی پارک علم و فناوری یزد

انتصاب سرپرست امور مالی پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۳ مهر, ۱۳۹۸

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، رویا باقری به عنوان سرپرست امور مالی پارک یزد منصوب شد.