دفاع از طرح نوآورانه در مرکز نوآوری زیست فناوری

دفاع از طرح نوآورانه در مرکز نوآوری زیست فناوری

  • ۳۰ دی, ۱۳۹۶

از طرح نوآورانه کاغذ چندلایه جاذب گاز H2S1 روز شنبه 30 دی ماه در مرکز نوآوری زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.