برگزاری «روز دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با درهای باز» در سراسر کشور

همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه انجام خواهد شد:

برگزاری «روز دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با درهای باز» در سراسر کشور

  • ۲۰ آبان, ۱۳۹۷

همزمان با «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» ، در اقدامی هماهنگ، روز دوشنبه 21 آبان 97، درب های تمام دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به روی عموم مردم، بویژه دانش آموزان در سراسر کشور گشوده خواهد شد.