ضرورت نیاز سنجی شرکت های دانش بنیان برای همکاری با شرکت ملی گاز ایران

رییس فن بازار تخصصی صنعت گاز مطرح کرد :

ضرورت نیاز سنجی شرکت های دانش بنیان برای همکاری با شرکت ملی گاز ایران

  • ۳ بهمن, ۱۳۹۶

جلسه معارفه شرکت ملی گاز ایران توسط کارشناسان به شرکت های متقاضی مستقر در پارک، روز یکشنبه اول بهمن ماه با حضور رییس فن بازار تخصصی صنعت گاز، رییس اداره بررسی منابع و تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری شرکت ملی گاز ایران، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و مدیران عامل برخی از شرکت های فناور در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.