نسلی نوآور تربیت کنیم

نسلی نوآور تربیت کنیم

  • ۱۷ آبان, ۱۳۹۶

یادداشت علی اکبر قیومی، مدیر پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد با عنوان نسلی نوآور تربیت کنیم.

برگزاری جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد

برگزاری جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد

  • ۱۲ مرداد, ۱۳۹۶

جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد، روز چهارشنبه 11 مردادماه با حضور مدیران عامل شرکت های مستقردر پارک علم وفناوری یزد در سالن اجتماعات پارک برگزار شد.