امروز پارک‌های علم و فناوری بیش از پیش نیازمند طرحی نو اند

امروز پارک‌های علم و فناوری بیش از پیش نیازمند طرحی نو اند

  • ۱۷ مرداد, ۱۳۹۷

سجادی نیری که در دومین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد سخن می گفت با اشاره به اهمیت جایگاه پارک‌های علم و فناوری در اکوسیستم فناوری کشور گفت: امروز پارک‌های کشور برای توسعه و ترقی بیش از همیشه نیازمند طرح هایی نوآورانه در مدیریت و توسعه خود هستند.