لزوم حمایت و تشویق مسئولین از شرکت های فعال دانش بنیان

رئیس پارک یزد در نشست اعطای گواهینامه انطباق دانش بنیان شرکت پازیریک:

لزوم حمایت و تشویق مسئولین از شرکت های فعال دانش بنیان

  • ۹ آبان, ۱۳۹۹

در نشست تخصصی نیمه حضوری و ویدیو کنفرانسی با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد، نمایندگان مدیریت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد و مدیران و کارشناسان استاندارد استان یزد، دومین گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان، توسط اداره کل استاندارد استان یزد به شرکت پویا پازیریک ایساتیس اعطا شد.