گزارش تصویری سومین دوره توانمند سازی و مهارت آموزی دانشجویان

گزارش تصویری سومین دوره توانمند سازی و مهارت آموزی دانشجویان

  • ۴ مرداد, ۱۳۹۷

سومین دوره توانمند سازی و مهارت آموزی دانشجویان روز پنجشنبه 4 مرداد ماه در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری دوره توانمند سازی و مهارت آموزی دانشجویان ( روز دوم )

گزارش تصویری دوره توانمند سازی و مهارت آموزی دانشجویان ( روز دوم )

  • ۲۱ تیر, ۱۳۹۷

دومین جلسه ی دوره توانمند سازی و مهارت آموزی دانشجویان پنجشنبه 21 تیرماه در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.