گزارش تصویری دوره توانمند سازی و مهارت آموزی دانشجویان ( روز دوم )

گزارش تصویری دوره توانمند سازی و مهارت آموزی دانشجویان ( روز دوم )

  • ۲۱ تیر, ۱۳۹۷

دومین جلسه ی دوره توانمند سازی و مهارت آموزی دانشجویان پنجشنبه 21 تیرماه در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.