افتتاح دوره آموزشی کارشناسان افغان با مشارکت و تبادل فناوری متخصصین ایران و فنلاند

افتتاح دوره آموزشی کارشناسان افغان با مشارکت و تبادل فناوری متخصصین ایران و فنلاند

  • ۳۰ مهر, ۱۳۹۶

دوره آموزشی کارشناسان افغان با مشارکت و تبادل فناوری متخصصین ایران و فنلاند، با محورهای ژئوفیزیک، هیدروژئولوژی و سنگ های ساختمانی، روز شنبه 29 مهر در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال آغاز شد.