دوره ی آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری یزد

به همت واحد طرح و برنامه و روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

دوره ی آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۷ تیر, ۱۳۹۷

دوره ی آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه 27 تیر 97 با هدف آشنایی شرکت‌های پیش رشد و دیگر شرکت های مستقر در پارک، به همت واحد طرح و برنامه و روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در مرکز اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری دوره آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری دوره آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۷ تیر, ۱۳۹۷

دوره آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه 27 تیرماه در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.