برگزاری دورهمی خلاق نشین در پردیس علوم انسانی و هنر پارک یزد

با حمایت پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت:

برگزاری دورهمی خلاق نشین در پردیس علوم انسانی و هنر پارک یزد

  • ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۸

دورهمی خلاق نشین با حمایت پارک علم و فناوری یزد، شنبه 31 فروردین 97 در محل پردیس علوم انسانی و هنر پارک برگزار شد.