دفاع از سه طرح خانه نوین، کلید صوتی و راه بند هوشمند

در مرکز نوآوری پردیس فناوری دانشگاه یزد انجام شد:

دفاع از سه طرح خانه نوین، کلید صوتی و راه بند هوشمند

  • ۱ خرداد, ۱۳۹۸

از سه طرح خانه نوین، کلید صوتی و راه بند هوشمند در اولین روز خرداد ماه 98، در پردیس فناوری دانشگاه یزد دفاع شد.