گزارش تصویری دومین روز سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری دومین روز سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

دومین روز سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد در روز 4شنبه 22 شهریورماه در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۱ شهریور, ۱۳۹۶

سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار روز سه شنبه 21 شهریورماه در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.