بازدید از دستگاه واقعیت مجازی در پارک علمی کودکان و نوجوانان

توسط رئیس پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

بازدید از دستگاه واقعیت مجازی در پارک علمی کودکان و نوجوانان

  • ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۸

داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد به همراه احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری و سمیه نایبی، مدیر مرکز نوآوری، روز شنبه 31 فروردین 98، از دستگاه واقعیت مجازی پارک علمی کودکان و نوجوانان بازدید کردند.