انتصاب دبیر کمیته تسهیل فعالیت واحدهای فناور پارک علم و فناوری یزد

انتصاب دبیر کمیته تسهیل فعالیت واحدهای فناور پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۰ مهر, ۱۳۹۸

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، عباس باقی به عنوان دبیر کمیته تسهیل فعالیت واحدهای فناور پارک یزد منصوب شد.