گزارش تصویری بازدید اساتید دانشگاه فنی حرفه ای شهید بهشتی اردکان از پارک علم و فناوری یزد و شرکت های مستقر در پارک

گزارش تصویری بازدید اساتید دانشگاه فنی حرفه ای شهید بهشتی اردکان از پارک علم و فناوری یزد و شرکت های مستقر در پارک

  • ۵ تیر, ۱۳۹۸

اساتید دانشگاه فنی حرفه ای شهید بهشتی اردکان روز چهارشنبه 5 تیر 98 از پارک علم و فناوری یزد و شرکت های مستقر در پارک بازدید کردند.