گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت

گزارش تصویری رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت

  • ۳۱ خرداد, ۱۳۹۸

رونمایی از طرح شرکت پردیس پژوهش توسط وزیر بهداشت،روزچهارشنبه۲۹خرداد۹۸ برگزار شد.