گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشگاه شهید صدوقی از پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشگاه شهید صدوقی از پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۲ مهر, ۱۳۹۶

دانشجویان دانشگاه شهید صدوقی یزد روز چهارشنبه 12 مهرماه از پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.