بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد

بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد

  • ۱۱ آذر, ۱۳۹۶

خسرو پیری؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز پنج شنبه 9 آذر و در حاشیه اختتامیه نمایشگاه فن بازار، از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد بازدید کرد.

ایجاد 30 هزار شغل در حوزه فناوری در سال جاری

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کرد:

ایجاد 30 هزار شغل در حوزه فناوری در سال جاری

  • ۱۱ آذر, ۱۳۹۶

خسرو پیری در اختتامیه نمایشگاه فن بازار اظهار داشت: با توجه به زیرساخت های فراهم شده در کشور توسط دولت، در سال جاری30 هزار شغل در حوزه فناوری ایجاد شده است.