انتصاب معاون پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی رئیس پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت:

انتصاب معاون پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۹ مهر, ۱۳۹۷

طی حکمی از سوی داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، نوشین فیروزفرد به عنوان معاون پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.