بازدید رئیس جمهور از محصولات دانش بنیان مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی استان یزد

بازدید رئیس جمهور از محصولات دانش بنیان مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی استان یزد

  • ۲۰ آبان, ۱۳۹۸

رئیس جمهور در حاشیه جلسه شورای اداری استان یزد، یکشنبه 19 مهر 98، از نمایشگاه محصولات دانش بنیان مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در این استان بازدید کرد.

آغاز عملیات اجرایی کارخانه نوآوری یزد به دستور رئیس جمهور

در سفر رئیس جمهور به استان یزد انجام شد:

آغاز عملیات اجرایی کارخانه نوآوری یزد به دستور رئیس جمهور

  • ۲۰ آبان, ۱۳۹۸

عملیات اجرایی کارخانه نوآوری یزد به دستور رئیس جمهور، یکشنبه 19 آبان 98 به صورت ویدئو کنفرانس در محل کارخانه قدیمی نخ ریسی درخشان یزد توسط رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری آغاز شد.