پذیرش سه شرکت جدید در مرکز رشد علوم انسانی و هنر پارک یزد

پذیرش سه شرکت جدید در مرکز رشد علوم انسانی و هنر پارک یزد

  • ۲۷ دی, ۱۳۹۸

جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد روز سه شنبه ۲۴ دی ۹۸ در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری یازدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98

گزارش تصویری یازدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98

  • ۹ دی, ۱۳۹۸

یازدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98، روز دوشنبه 9 دی در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری سیزدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

گزارش تصویری سیزدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

  • ۳ دی, ۱۳۹۸

سیزدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98، روز سه شنبه 3 دی در سالن کنفرانس این پردیس برگزار شد.

گزارش تصویری دهمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98

گزارش تصویری دهمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98

  • ۲۵ آذر, ۱۳۹۸

دهمین جلسه پذیرش پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98، روز دوشنبه 25 اذر در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری دوازدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

گزارش تصویری دوازدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

  • ۲۰ آذر, ۱۳۹۸

دوازدهمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98، روز سه شنبه 19 آذر در سالن کنفرانس این پردیس برگزار شد.

گزارش تصویری ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس زیست فناوری در سال98

گزارش تصویری ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس زیست فناوری در سال98

  • ۱۰ آذر, ۱۳۹۸

ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس زیست فناوری در سال98،روز شنبه 9 آذر در آن پردیس برگزار گردید.

گزارش تصویری هشتمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

گزارش تصویری هشتمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

  • ۱۶ مهر, ۱۳۹۸

هشتمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98، روز سه شنبه ۱۶ مهر ۹۸ در سالن جلسات این پردیس برگزار شد.