گزارش تصویری جلسه شورای عمومی مرکز فناوری دانشگاه یزد

گزارش تصویری جلسه شورای عمومی مرکز فناوری دانشگاه یزد

  • ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷

جلسه شورای عمومی مرکز فناوری دانشگاه یزد روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه در سالن مرکز نوآوری دانشگاه یزد برگزار شد.