گزارش تصویری نخستین جلسه شورای روابط عمومی سال 97

گزارش تصویری نخستین جلسه شورای روابط عمومی سال 97

  • ۱۹ فروردین, ۱۳۹۷

نخستین جلسه شورای روابط عومی سال 97 روز شنبه 18 فروردین ماه در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.