گزارش تصویری دفاع از طرح نوآورانه

گزارش تصویری دفاع از طرح نوآورانه

  • ۲ اسفند, ۱۳۹۶

جلسه دفاع از طرح نوآورانه، روز چهارشنبه 2 اسفندماه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری دفاع از طرح ربات جنگجو در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری دفاع از طرح ربات جنگجو در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۵ بهمن, ۱۳۹۶

از طرح نوآورانه ربات جنگجو هشت کیلوگرم با جک پنوماتیک و سطح شیب دار، روز چهارشنبه 25 بهمن ماه توسط امیربرزگری و مهران محبی در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.

گزارش تصویری دفاع از طرح نوآورانه

گزارش تصویری دفاع از طرح نوآورانه

  • ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶

جلسه دفاع از طرح های نوآورانه روز چهارشنبه 18 بهمن ماه در دانشگاه یزد برگزار شد.

گزارش تصویری دفاع از طرح نوآورانه

گزارش تصویری دفاع از طرح نوآورانه

  • ۴ بهمن, ۱۳۹۶

جلسه دفاع از طرح نوآورانه روز چهارشنبه 4 بهمن در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

  • ۳۰ دی, ۱۳۹۶

جلسه دفاع از طرح نوآورانه روز شنبه 30 دی ماه در مرکز نواوری زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

  • ۲۷ دی, ۱۳۹۶

جلسه ی دفاع از طرح نوآورانه روز چهارشنبه 27 دی ماه در مرکز نوآوری دانشگاه یزد برگزار شد.

دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

  • ۵ دی, ۱۳۹۶

از سه طرح نوآورانه سنتز مولکول داروی نویراپین، ساخت جاذب فرامواد با رویکرد کاهش فرکانس قطع و بهبود خواص مکانیکی و مغناطیسی فولاد AISI4340 در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نو آورانه

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نو آورانه

  • ۲۹ آذر, ۱۳۹۶

جلسه دفاع از طرح نو آورانه روز چهارشنبه 29 آذر ماه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

  • ۲۴ آبان, ۱۳۹۶

جلسه دفاع از طرح نو آورانه در روز چهارشنبه 24 آبان ماه در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.