گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

  • ۳۰ دی, ۱۳۹۶

جلسه دفاع از طرح نوآورانه روز شنبه 30 دی ماه در مرکز نواوری زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

  • ۲۷ دی, ۱۳۹۶

جلسه ی دفاع از طرح نوآورانه روز چهارشنبه 27 دی ماه در مرکز نوآوری دانشگاه یزد برگزار شد.

دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

  • ۵ دی, ۱۳۹۶

از سه طرح نوآورانه سنتز مولکول داروی نویراپین، ساخت جاذب فرامواد با رویکرد کاهش فرکانس قطع و بهبود خواص مکانیکی و مغناطیسی فولاد AISI4340 در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نو آورانه

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نو آورانه

  • ۲۹ آذر, ۱۳۹۶

جلسه دفاع از طرح نو آورانه روز چهارشنبه 29 آذر ماه در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه

  • ۲۴ آبان, ۱۳۹۶

جلسه دفاع از طرح نو آورانه در روز چهارشنبه 24 آبان ماه در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.