گزارش تصویری تور فناوری صنعتگران، کارآفرینان و فعالین حوزه فناوری و نوآوری یزد

گزارش تصویری تور فناوری صنعتگران، کارآفرینان و فعالین حوزه فناوری و نوآوری یزد

  • ۵ تیر, ۱۳۹۸

تور فناوری و بازدید از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف، کارخانه نوآوری آزادی و مرکز نوآوری هولدینگ زر با حضور جمعی از صنعتگران، کارآفرینان و فعالین حوزه فناوری و نوآوری یزد روز سه شنبه ۴ تیرماه ۹۸ صورت گرفت.